GODE STEDER

Arkitektur, medvirkning & byplanlegging

Om GODE STEDER

Vi er et tverrfaglig team av byplanleggere, arkitekter, IT/AI-konsulenter, historikere og ​grafisk illustratører som brenner for å skape gode steder med hjerte for by, sted og ​arkitektur. Vårt team er sammensatt av lidenskapelige fagpersoner med ulik bakgrunn, ​med en felles visjon om å utvikle bærekraftige og innovative løsninger for byplanlegging ​og arkitektur.


Vår tilnærming er rotfestet i omfattende forskning og en dyp forståelse for ​samfunnets ønsker og behov. Vi tror at ved å forene disse elementene, kan vi forme ​miljøer som ikke bare er estetisk tiltalende, men også funksjonelle og meningsfulle ​for de som opplever dem.


Vi tilbyr tjenester innenfor by- og stedsanalyser, arkitekturveiledning, ​konseptutvikling, medvirkning/workshops og litt til. Ved hjelp av varierte ​framgangsmåter mener vi at vi kan komme med gode forslag og alternativer til ​ethvert prosjekt.


Ta kontakt for et uhøytidelige møte slik at vi sammen kan kartlegge behovet for ​akkurat ditt prosjekt.

Vi holder til i Kristiansand/Agder og Oslo.

Tjenester

Arkitektur/konsepter

Medvirkning

Workshop/plansmier

Stedsanalyser

Prosjekter

Konsept til ​Lagmannsholmen, ​Kristiansand

KLASSISK KVARTALFORSLAG I ​KRISTIANSAND. En gruppe arkitekter og ​byplanleggere vil ha klassisk ​kvartalbebyggelse på Lagmannsholmen i ​Kristiansand. Målet er en vakker og ​tilgjengelig by. Les mer under “presse”


Konsept til Langkaia, ​Oslo

Vi i Gode Steder ville vise at vi kunne lage et ​alternativ konspet til Langkaia. Vi har fokus ​på kvartalsstruktur, koselige gårdsrom,

piazza og arkitektur som prater med ​Havnelageret og omkringliggende bygg.


Vi tror på at en klassisk, tidløs og ​fundamentalt forankret tilnærming til ​byplanlegging og arkitektur er avgjørende ​for å skape virkelig gode steder som ​resonnerer med både nåtidens behov og ​fremtidens krav.Ved å trekke på inspirasjon fra tidligere ​suksesser, søker vi å løfte frem eksempler ​som beviser kraften og effekten av en slik ​tilnærming. Vi ser på historien for å lære, ​inspirere og lede veien mot en ​bærekraftig, menneskelig og ​fremtidsrettet utviklinger for byer og ​samfunn.

Hvem er vi?

André Seljestad Knudsen

-By- og stedsutvikler

Lidenskapelig opptatt av hvordan vi fysisk og psykisk opplever ​områdene og arkitekturen rundt oss.


Utdannelse innenfor eiendomsfag, historie, statsvitenskap, samfunnsplanlegging og by- og stedsutvikling. ​


Opptatt av demokratiske prosesser og systemendring.


Mye erfaring med blant annet medvirkningsprosesser, kreative ​tilnærminger, og kommunikasjonsarbeid. Brenner for sted-,arkitektur, ​og fargepsykologi.


Aktiv i den offentlige debatten og ønsker å bevisstgjøre, informere og ​fordele kunnskap om by, sted og arkitektur.

Har utviklet programvare profesjonelt i over 30 år. Erfaring med UX ​og UI design, brukerinnsikt og prosjektledelse. I tillegg ​styremedlem i INTBAU Norge, som tilbyr kurs i tradisjonell ​arkitektur og byggeteknikk.


Privat veldig engasjert i arkitektur, politikk og bærekraft. Har ​studert kunsthistorie og har en mastergrad i kunstig intelligens og ​språkteknologi fra Universitetet i Oslo. Mange års erfaring med ​utvikling av digitale løsninger og brukerstyrt design.

Thomas Flemming

Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør. Han har i mange år skrevet om ​arkitekturhistorie, tegnet kart til bokprosjekter og fotografert bygninger, ​gater og plasser i Oslo.


I årene 2001 til 2008 var han daglig leder for Stiftelsen Byens Fornyelse, en ​organisasjon som arbeidet for tradisjonell arkitektur og stedsutvikling. Han ​skapte mye av innholdet ved utstillingen Veien videre for Murbyen Oslo i ​2001.


Han medvirket selv i flere av stiftelsen alternative prosjektene og var ​prosjektleder for stiftelsens plan for Filipstad i Oslo i 2006. Han medvirket ​dessuten ved Oslo kommunes plansmie for utvikling av Majorstuen.

Arkitekturveileder

Vår tilnærming til arkitekturveiledere i byplanlegging er ​forankret i ønsket om å sikre at byområder utvikles på en ​måte som ikke bare er estetisk tiltalende, men også ​funksjonell, bærekraftig og respekterer de spesifikke ​behovene og ønskene til lokalsamfunnene de tjener.Gjennom disse retningslinjene søker vi å forme en ​bystruktur som balanserer elegant estetikk med praktisk ​funksjonalitet, og samtidig ivaretar hensynet til miljøet ​og samfunnets behov.


Vår visjon er å skape inkluderende og varige byområder ​som reflekterer og beriker det lokale fellesskapet.

En arkitekturveileder i byplanlegging kan inkludere:


1. Designprinsipper2. Bygnings- og landskapsarkitektur3. Zoning og arealbruk4. Infrastruktur og bærekraft5.Samfunnsengasjement

Arkitekturpsykologi


Vi i Gode Steder legger til grunn forskning knyttet til ​arkitektur/miljøpsykologi i vårt arbeid når vi lager ​konsepter og utvikler steder:


Arkitekturpsykologi er studiet av hvordan bygninger, ​miljøer og rom påvirker menneskers atferd, følelser, ​trivsel og mentale tilstander.


Det kombinerer prinsippene fra arkitektur, psykologi og ​andre relevante fagområder for å forstå samspillet ​mellom mennesker og deres fysiske omgivelser.Sentrale aspekter av

arkitekturpsykologi inkluderer


  • Menneskelig atferd i rom
  • Emosjonell respons
  • Ergonomi og funksjonalitet
  • Helse og velvære
  • Sosial interaksjon


Kilde: Cognitive Architecture - Designing for How We Respond to the Built Environment, ​Hollander & Sussman, 2021


Stedsanalyser

Verktøy for å registrere kvaliteter og viktige hensyn i et område.


Bidrar til å heve perspektivet i startfasen av planleggingen.


Øker forståelsen for et områdes særegenheter tidlig i planprosessen.


Skal presenteres sammen med planinitiativet ved oppstartsmøter for nye ​planforslag.


Danner grunnlaget for dialog mellom forslagstiller og kommunen ​gjennom prosessen.


Resulterer i et anbefalingskart med konkrete forslag til hovedgrep i nye ​prosjekter.

Medvirkning og plansmier

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning

i et lokaldemokrati, og gir befolkningen muligheten til å ​delta og medvirke til bedre planløsnin- ger.


Kvalitet i plan- og beslutningsgrunnlaget


Mangfold i samfunnet


Eierskap og stedsidentitet


Gjensidig læring og demokratiutvikling


Regjeringen, 2014


Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av ​stedsutvikling.


Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der ​man i løpet av opptil en uke gjennom felles innsats lager ​en plan som har bred tilslutning og som kan vedtas som ​reguleringsplan.Bærekraft

Presseoppslag